HỒ SƠ HOÀN CÔNG NHÀ CAO TẦNG CÓ VAI TRÒ GÌ?

Sau khi xây dựng xong công trình nhà cao tầng, bắt buộc cần tiến hành làm thủ tục hoàn công. Vậy hồ sơ hoàn công nhà cao tầng có vai trò cụ thể như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo những thông tin quan trọng trong bài viết dưới đây.


Hồ sơ hoàn công nhà cao tầng

Nhà cao tầng có thể là do chủ nhà, chủ hộ xây dựng, hay do các doanh nghiệp xây dựng nên. Sau khi đã xây dựng xong thì cần tiến hành làm hồ sơ hoàn công nhà cao tầng.

Trên thực tế thì không phải bất cứ nhà tư nhân nào cũng cần phải thực hiện thủ tục hoàn công. Tuy nhiên về số lượng cũng như đối tượng nhà ở tư nhân không phải qua bước hoàn công xây dựng rất ít. Thường chỉ có nhà ở tư nhân xây dựng ở nông thôn không xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích… thì mới không cần hoàn công.Đối với tất cả các trường hợp nhà ở tư nhân khác, khi xây dựng đều bắt buộc phải trải qua thủ tục hoàn công xây dựng mới được xem là hợp pháp, và có đầy đủ tư cách pháp lý trong các giao dịch có liên quan.

Vai trò của hồ sơ hoàn công nhà cao tầng

Hồ sơ hoàn công nhà cao tầng là tài liệu gồm các vấn đề về chủ trương đầu tư dự án, khảo sát xây dựng, lập dự án, thiết kế công trình, thi công và những vấn đề khác có liên quan đến dự án.


Chính vì vậy mà hồ sơ hoàn công nhà cao tầng giữ vị trí rất quan trọng, quyết định tới nhiều vấn đề khác nhau, có thể kể đến như:
- Làm cơ sở cho việc nghiệm thu từng giai đoạn, hạng mục công trình.
- Làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán, phục vụ cho việc kiểm toán của đơn vị xây dựng.
- Như một người hướng dẫn cho người khai thác, nhằm giúp các cơ quan quản lý trực tiếp công trình nắm rõ được đầy đủ tình trạng ban đầu để đưa vào khai thác một cách hợp lý.
- Giúp chủ đầu tư đưa ra những phương án thiết kế, bảo vệ công trình một cách tốt nhất.
- Phục vụ cho việc thiết kế, mở rộng, nâng cấp công trình khi cần thiết.
- Có tác dụng tìm lại những tài liệu có liên quan tới công trình cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu cũng như các cơ quan thanh tra cần đến.

0 nhận xét: